Teaterladan är en enskild firma som sysslar med underhållning och utbildning.