Jag växte upp i en tid då socialt och internationellt engagemang präglade allt umgänge.

De bästa festerna och de snyggaste killarna.

Teater och musik var inget undantag, det skulle vara bra, men det skulle också förändra världen.

Att flytta från storstaden till landsorten var ett kulturpolitiskt ”statement”.

Jag har kommit att kanalisera mitt sociala och internationella engagemang runt kvinnofrågor. Sedan 1993 är jag medlem i en NGO - non governmental organization – en yrkeskvinnoförening som heter Soroptimisterna. Det är ett internationellt nätverk som tar sikte på kvinnor i yrkeslivet – och på projekt som rör kvinnor i utsatta situationer. Föreningen startade 1921 i USA samtidigt som flera ideella föreningar startade efter första världskriget med starka fredstankar. Namnet betyder bästa (optima) syster (soror) från latinet.

Att vara skådespelare och föreningsmänniska rimmar illa men det har gått fint, jag har gjort karriär inom föreningen och var 2014 till 2016 Sverigeordförande. Den bästa ledarskapsutbildning man kunde önska. Detta är min meningsfulla hobby. www.soroptimistsweden.se

Jag bor sen 1994 i Kalmar och har sommarstuga på Öland. Jag, Göteborgskan, är nu så långt österut i Sverige man kan komma. Där odlar jag vitlök och tittar på tranorna och producerar stickprojekt av skiftande resultat. Jag älskar att sticka men hatar att vara noggrann vilket kan straffa sig. Här hittar jag tid för återhämtning.